ionicons-v5-h ionicons-v5-f ionicons-v5-f ionicons-v5-k ionicons-v5-a ionicons-v5-i ionicons-v5-e ionicons-v5-h ionicons-v5-l ionicons-v5-j ionicons-v5-g ionicons-v5-g ionicons-v5-i ionicons-v5-k ionicons-v5-g ionicons-v5-g

Playing the Space : Resonance, Re-action and the Conference Re(s)on-Art

Denna årsbok, "Konstuniversitet – politisk dröm eller utvidgad framtid för konsten", är den trettonde upplagan av årsbok för konstnärlig forskning, och den första som ges ut endast på engelska.
Boken inleds med fyra artiklar på temat akademisering av konstnärlig forskning och utbildning, varav tre är skrivna av huvudtalarna vid förra årets symposium om konstnärlig forskning på Inter Arts Center i Malmö. I artiklarna undersöker de utvecklingen inom området från olika perspektiv, med fokus på konstuniversitetet, till stor del baserat på erfarenheter från författarnas respektive hemländer Schweiz, Storbritannien och Norge.
Den fjärde artikeln behandlar karriärvägar för konstnärliga forskare med doktorsexamen i Sverige. Av de cirka hundra innehavare av en konstnärlig doktorsexamen är 75 procent anställda vid lärosäten i Sverige eller utomlands. I avsaknad av mer detaljerade uppgifter, anser författarna att det är troligt att endast ett fåtal av dessa har kunnat fortsätta inom forskningsområdet efter att ha erhållit doktorsexamen. En mer kvalitativ uppföljningsstudie planeras för publicering i nästa årsbok, som kommer att belysa omfattningen av postdoktorandforskning på de relevanta lärosätena.
Stockholm, 2016
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-8138


Full spec

AccessDate
2021-12-01T15:09:20Z
BookTitle
The art university. Political dream or broadened future in the arts?
DateAdded
2021-12-01T15:09:20Z
DateModified
2021-12-01T15:12:52Z
ISBN
978-91-7307-314-1
Key
T8P7ZDRD
Language
eng
LibraryCatalog
www.diva-portal.org
Pages
52-62
Publisher
Swedish Research Council
Rights
Open Closed
ShortTitle
Playing the Space