ionicons-v5-h ionicons-v5-f ionicons-v5-f ionicons-v5-k ionicons-v5-a ionicons-v5-i ionicons-v5-e ionicons-v5-h ionicons-v5-l ionicons-v5-j ionicons-v5-g ionicons-v5-g ionicons-v5-i ionicons-v5-k ionicons-v5-g ionicons-v5-g

Demmin, låta en stad ljuda

Abstract [sv]
Projektet Demmin – eine Stadt zum Klingen bringen (”Demmin – att låta en stad ljuda”) undersöker den tyska staden Demmins historia och berättelser genom att iscensätta en dialog mellan den lokala kören ”Peenechor” och platsen för Haus Demmin. Under en två veckor lång workshop utforskade Dobewall och amatörkören ”Peenechor” hur man skulle kunna ge plats och röst åt andra slags berättelser – berättelser om Demmins invånare och två försummade byggnader kända under det gemensamma namnet Haus Demmin (ruinerna efter en fästning från 1000-talet och en före detta herrgård). Med åldrande röster och en arkitektur i sönderfall, i sonisk dialog med varandra, skapades ett sjungande performance-verk under bar himmel. Berättelser, historia och sagor tog nya former genom sången. Denna platsspecifika performance väckte både besökarna och deltagarnas egna minnen men också deras fantasi, för att tillsammans bilda en holistisk upplevelse.
Abstract [en]
he project ’Demmin – eine Stadt zum Klingen bringen’ (’Demmin – letting a city sound’) explores the history and stories of the German city of Demmin in a dialogue between the local choir, Peenechor, and the site of Haus Demmin. During a two-week workshop the choir and Mareike Dobewall explored how to vocalise other stories, of the inhabitants of Demmin and the two decaying buildings known collectively as Haus Demmin (the ruins of an 11th century fortress and a former mansion). In a sonic dialogue between ageing voices and decaying architecture a vocal performance in the open air was created. Stories, history and fairy tales took new shape through vocal music, and un-listened sound was given presence. The site-determined performance allowed for the memory and the imagination of the visitors and the participants to rise up and become a part of a holistic experience.
Publisher: Stockholms konstnärliga högskola, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU)
2020
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uniarts:diva-684